Érdekképviselet

A KISOSZ részt vesz az Országos Érdekegyeztető Tanács és szakbizottságainak munkájában, valamint a tagság érdekében alakításától fogva tagja a gazdasági szaktárca által működtetett Vállalkozásfejlesztési Tanácsnak. Emellett a KISOSZ tagja a Nemzeti ILO Tanácsnak, a Gazdasági Egyeztető Fórumnak, a Gazdasági és Szociális Tanácsnak, a Kereskedelmi Tanácsadó Testületnek, valamint nemzetközi szinten az UEAPME Kis- és Középvállalkozások Nemzetközi Szövetségének.

A KISOSZ tagságának kétharmada bolti kiskereskedelem, vagy kereskedelmi szolgáltatás területén működő vállalkozás, kevesebb mint egyharmada pedig vendéglátásban, idegenforgalomban és turizmusban működő vállalkozás. Szakmai érdekképviseletüket a KISOSZ ellátja mind a kereskedelemben, mind az idegenforgalom-turizmusban az ágazati párbeszéd bizottságokban, illetve a vendéglátás albizottságban.

A KISOSZ tevékenysége során segíti a vállalkozások uniós szintű elvárásoknak megfelelő működését. A megyei szolgáltató irodákban a vállalkozások részére biztosítunk adó-, társadalombiztosítási és munkaügyi szaktanácsadást, a vállalkozások indításához és működtetéséhez szükséges információkat, a vállalkozások finanszírozásához uniós és hazai forrású támogatások elérhetőségét, valamint részt veszünk a vállalkozások szakmai továbbképzésében és a munkanélküliek vállalkozóvá válásának képzésében.

Az érdekképviseleti tevékenység homlokterében az utóbbi két-három évben a versenyképesség javításának szándéka áll, hiszen a globalizáció eredményeképpen jelenleg csökken az egyéni vállalkozók száma, a bolti kiskereskedők száma, azaz a szakmai területeken a mikro- és kisvállalkozások piacvesztésben vannak. A finanszírozás erősítése és a tőkehátrány csökkentése érdekében a KÉSZ Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség tagságát alkotó érdekképviseletekkel létrehoztunk a gazdasági szaktárcával közösen egy garanciaszövetkezeti intézményrendszert, amely a vállalkozások részére pályázati támogatások mögé garanciát, a vállalkozói hitelek mögé közvetlen garanciát biztosít.